pathmoszPathmosz egy kis görög sziget, melyen János evangélista írta a Jelenések könyvét, amelyet Isten Szentlelke jelentett ki a szívébe és ő adta tovább. A könyvben – többek között – az ember jövőjéről esik szó. Ez a jövő pedig nem más, mint az üdvösség és a kárhozat.”címer
A Pathmosz Alapítványt a Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség akkori egyik presbitere 2009-ben hozta létre. Az alapítvány fő célkitűzései:
 - a templom és a hozzá kötődő parókia állandó működésének segítése,
 - a csepeli fiatalok lelki épülésének elősegítése;
 - az egyházközség rászoruló családjainak, idős tagjainak  segítése;
 - táborok, kulturális rendezvények, kirándulások szervezése;
 - iskola, óvoda alapítói fenntartása;
 - oktatás, képzés szervezése a felmerülő igények szerint.
A kuratórium elnöke jogász, az egyházközség tagja, a kuratórium további tagjai az alapító és az egyházközség lelkipásztora. Az alapítvány működését az egyházközség tagjai segítik, köztük a főgondnok és egy szakképzett könyvelő. Minden kuratóriumi tag és minden közreműködő tevékenységét térítésmentesaen, ingyen végzi.
Az alapítvány 2009-től 2012-ig a gyülekezetet önkéntes munkával segítette. Az önkéntesek munkája összefonódott a gyülekezetünk tevékenységével. Minden évben a gyülekezeti rendezvények lebonyolításában vállaltunk szerepet.
2013-tól az alapítvány már pénzbeli támogatással is segíti az egyházközség munkáját és a református hívek életét. Rendszeres anyagi támogatóink és az 1%-ot felajánlók lehetőséget biztosítanak arra, hogy az alapítvány évről-évre hozzájáruljon az egyházközség gyermek- és ifjúsági táborainak megszervezéséhez, a konfirmandusok konfirmációs ajándékához, és az egyházközséghez tartozó rászorulókat karácsonyi adományban részesítse.
2015-ben sikeres pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alapnál, amely 300.000 Ft-tal támogatta alapítványunk működését.
A folyamatos működéshez szükségünk van az Ön adományára is. A legkézenfekvőbb módon, legegyszerűbben a személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segíthet. Adószámunk az első oldalon található. Eseti vagy rendszeres adományt az első oldalon található bankszámlaszámra való utalással küldhet.
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten".(2 Kor 9.7.)

Köszönjük a támogatását!

Jelen hivatkozásra kattintva letölthető az Alapító okirat PDF formátumban.