Betlehen Gábor alapítvány Magyarország Kormánya

Kedves Gyülekezeti Társaim!
Nagy örömmel számolok be arról, hogy az elmúlt évben is tudtuk segíteni a Pathmosz Alapítványunk segítségével gyülekezetünknek.
Ez a segítség alapítványunk támogatóinak köszönhető. Ez az alapítványi adományokból, az 1%-os hozzájárulásokból, és pályázati forrásokból áll.
Ezek a források tették lehetővé a rendezvényeink támogatását. Az elmúlt évben a legtöbb támogatás a Bethlen Gábor Alap pályázatán elnyert támogatásból érkezett.
Az elnyert támogatás 800 ezer Ft volt. Ebből a rendezvények támogatásán kívül biztosítottuk gyülekezetünk számára a számítástechnikai eszközeink korszerűsítését, az adminisztrációs munkánk anyagellátását (tonerek, papírok stb)
Gyülekezeti Híradónkban számoltunk be a táboraikról:

GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE MÁTRAHÁZA, 2021. JÚNIUS
Mátraházi hétvége

A CSEPEL-KÖZPONTI REFORMÁTUS IFJÚSÁG MISSZIÓS SZOLGÁLATA: NYÍRBÁTOR, 2021. JÚLIUS 5-11.

A Nyírbátori gyermektábor örök emlék lesz számunkra. Nemcsak a tábor sikere miatt, hanem az Istennel való kapcsolatunk megerősödése miatt is! Az egész ott töltött idő alatt érezhettük az Úr törődését, az áldott jó időt, a tü¬relmet és az erőt, amit a gyerekekhez kaptunk Tőle.

Bár eleinte nem volt meg tökéletesen a közös hang, a napok múlásával azonban egyre jobban egymásra hangolódtunk, így a közös munka is könnyebben ment nem csak a csapattagokkal, de az ottani segítőkkel is.
A gyerekekkel és az ottani ifisekkel töltött idő mellett is tudtunk figyelni és tanulni az Úrtól. A sok új ember megismerésével rengeteg új dolgot tanultunk, mind a hitéletben, mind a hétköznapok problémáinak megol¬dásában.

r Visszaemlékezve a táborban töltött napokra, nagyon hálásak lehetünk az Úrnak a közösségért, a törődésükért és azért, hogy láthattuk, hogy a munkánk nem volt hiábavaló! Saját magunk tapasztalhattuk meg a gyerekek lelkesedését a napi tanításért és a közös éneklésért.

A tábor emléke mellett hazavisszük magunkkal a bizonyságot Istenről, hogy Ő törődik velünk és gondunkat viseli akár a legnagyobb viharban is!
Demeter Eperke

NYÁRI IFJÚSÁGI TÁBOR KISHUTA, 2021. JÚLIUS 18-24.

Egyhetes ifjúsági táborunkat Kishután tartottuk, a Titus Hitéleti Alapítvány Kishutái szállásán. Az ifi-héten 18 fiatal vett részt, 4 fő segítővel és Kéri Tamás, valamint Kósa Márk lelkipásztor vezetésével.

A tábor témájának vezető igeszakaszául a következőket választottuk: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből." (5Mózes 6,5) és „...Szeresd felebarátodat, mint magadat..." (3Mózes 19,18).

A délelőttök folyamán a fiatalok arról hallhattak kiselőadásokat, majd arról beszélgettünk kisebb csoportokban, hogy „Mit is jelent Istent szeretni?".

Hétfő délelőtti témánk az volt, hogy mi minden válhat számunkra bálvánnyá, és ez hogyan befolyásolja az életünket. Kedden arra néztünk példát, hogy tudjuk az akaratunkat Isten szolgálatába állítani. Szerda délelőtt a Zsoltárok könyve igeszakaszainak segítségével csodálkozhattak rá a fiatalok, mennyire aktuálisak Dávid zsoltárai a mi érzésvilágunkra is. Csütörtökön arról beszéltünk, hogy a kapott javainkat, talentumainkat hogyan is szentelhetjük Isten szolgálatára, pénteken pedig az önzés témáján keresztül közelítettük meg a másik ember szeretetét.

Ifjúsági tábor

Esténként a „jövőképünk"-ről beszélgettünk. A „világ jövőképének" témakörén belül szóba került - többek között - a mesterséges intelligencia fejlődése, a klónozás és az egészségügy problémái, a migráció kérdése, illetve a jövőbeli vírushelyzetek veszélyei és az azokra való felkészülés. A világ jövőképéről beszélgetve fokozatosan jutottunk el a fiatalok személyes jövőképéhez, akik közben arról is tanulhattak, hogyan segítheti őket Isten Igéje jövőjük alakításában a Szentírás tanulmányozása és az imádság ereje
által.

Minden délután érdekes és egyben közösségépítő programokkal készültünk a fiatalok számára. Sokat sportoltunk és társasjátékoztunk, de végeztünk karitatív munkát is: a közeli Pálházai Református Egyházközség Bózsvai szórványa gyülekezeti házának kerítését festettük le, így a fiatalok átélhették, milyen fontos és jó tud lenni a közös szolgálat és segítségnyújtás egy közös cél érdekében.

Két gyalogtúrán is részt vettünk a héten: megnéztük a Füzéri várat, és elmentünk a Kőkapu nevezetű helyre is, ahol megcsodálhattuk a va¬dászkastélyt és egy csodás tavat, amelyet erdő ölelt körül.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, mert nemcsak élményekben gazdagodhattunk, de lelkiekben is közelebb kerülhettünk Istenhez és egymáshoz is.
Kósa Márk lelkipásztor

NYÁRI GYERMEKTÁBOR BUDAPEST-CSEPEL, 2021. AUGUSZTUS 9-13.

Napközis hittanos-kézműves gyermektáborunkat a csepeli Kazinczy Ferenc Altalános Iskolában tartottuk. A táborba jelentkező 61 gyermekkel 11 tanító foglalkozott; a felnőttek munkáját és a gyermekek foglalkoztatását pedig még 23 fiatal segítette.

A gyermekhét vezető igeszakasza a következő volt: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók." (Zsoltárok könyve 24,1)

A tábor tematikája a Római Birodalom köré épült, de mégis Isten or¬szágáról és annak dolgairól tanulhattak a gyermekek a héten - hiszen Istené az egész föld, és minden, ami rajta van.

A gyermekek az első naptól kezdve korosztály szerinti kiscsoportokba rendeződtek, melyeket újszövetségi gyülekezetekhez tartozó városokról neveztünk el (Filippi, Efezus, Róma, Kolossé és Korinthus). A csoportokat felnőttek vezették, fiatalok segítségével. A reggeli közös tornázás, éneklés és igei kezdés után ezekhez a csoportokhoz vonultak el a gyermekek.

A hét igei tanításait a felnőtt testvérek, köztük a hittanoktatóink végezték. Minden nap más-más tanítót és új bibliai történetet hallhattak a gyerekek - így próbáltuk számukra még változatosabbá és izgalmasabbá tenni a hallottakat.

Az igei témák között szó volt arról, hogy Isten országa hogyan lehet a mi szívünkben is, ahol Jézus legyőzte a bűnt. Azt is megtanulták a fiatalok, hogy a világ birodalmai sajnos sokszor Krisztus ellen lázadnak - a kísértő könnyen, gyorsan egy keresztyéneket üldöző, arctalan tömeget és isten-ellenes birodalmat tud kialakítani. Azt is megtanulták a gyermekek, hogy a földi birodalmak az Istentől kapott feladataikat látják el, és ezért a gondoskodásért hálásnak kell lenniük a szüleiknek és az állam felé is, hiszen Isten szeretete mozgat mindent, ami az érdekünkben történik.
A kapernaumi századosról szóló igeszakasz által az Istenbe vetett hit és bizalom fontosságáról kaphattak bizonyságot a gyerekek, az Apostolok Cselekedeteiben olvasottak alapján pedig azt is láthatták, hogy ahogyan régen a birodalom területén, úgy ma is terjed tovább a Jézus Krisztusról szóló evangélium üzenete. Természetesen minden korosztálynak a számára meg-felelő módon jutott el a tanítás igei üzenete.

Gyermektábor

A napi igei tanítások, az aranyige- és énektanulás mellett a gyerekek délutánonként sportolhattak, részt vehettek különböző sorversenyeken, közös játékokon és kézműves foglalkozásokon. Ez utóbbi alkalmakon nagy örömmel készítettek római katonai sisakot papírból, fűzött imanaplót és a római lakomákat idéző gyümölcstálakat is.

A hét során a gyermekek megerősödhettek az Istenbe vetett hitükben, és közelebb kerülhettek egymáshoz és a szolgáló testvérekhez is.

A tábort péntek délután egy közös templomi alkalom zárta, ahová meghívtuk a szülőket is. A gyermekek közösen énekeltek nekik a táborban tanult kedvenc énekeikből és számoltak be a hét eseményeiről. Ezen az alkalmon a tábori segítők is elmondták, hogy miért volt fontos számukra a gyermekek közötti szolgálat, a gyermekektől pedig azt tudhattuk meg, hogy mi tetszett nekik legjobban a héten. A családi alkalmat játék zárta a templom udvarán.

Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött hétért - a tanításokért, a közös beszélgetésekért, a foglalkozásokért. Köszönjük a szolgálók munkáját és a testvérek imádságait!
Kósa Márk lelkipásztor